Trgovina rezervnih dijelova

Trgovina rezervnih dijelova

Braće Miroslava i Janka Perice 12
23000 Zadar


Tel/ Fax: +385 23 211 308

E-mail: rezervni.dijelovi@elektrostroj.com

Servis

Servis

Braće Miroslava i Janka Perice 12
23000 Zadar
Radno vrijeme servisa: od 08:00 do 16:00 sati


Tel/ Fax: +385 23 316 212, +385 23 211 308 (prijava kvara)

E-mail: servis@elektrostroj.com